Taitolan tarina alkoi arjen tuen tarpeesta

Kehitysvammaisen tyttären isänä pohdin miten tyttäreni Jennin arki muuttuu, kun koulun tuki loppuu ja aikuistuminen alkaa. Mistä löytyy merkityksellisyys, oma yhteisö ja arkea tukevat elämäntaidot? Mihin hänen elämän polkunsa johtaa?

Tähän Tuomo Takala havahtui kun Jennin peruskoulu päättyi ja aikuisuuden arki alkoi. Tuomolla oli takana 40 vuotta työtä mielisairaanhoitajana, sairaanhoitaja ja ihmisten tukipalveluiden parissa. Hän tunnisti tyttärensä yksilölliset tarpeet ja yhteiskunnan haasteet tarjota hänelle sopivaa päivätoimintaa. Silloin syntyi ensimmäinen ajatus Taitolasta. Arjen toimintataitoja kehittävästä yhteisöstä, joka tarjoaa yksilöllisempää päivä- ja työtoimintaa aikuistuville vammaisille.

Jenni on antanut minulle perspektiiviä sekä opettanut paljon asiakaslähtöisyyden ja tasa-arvoisuuden merkityksestä. Isän ja tyttären näkökulmaerot auttoivat kehittämään toimistaa aidosti osallistavaksi, jota johdetaan käytännän vuorovaikutuksessa, ei vain paperilla. Siksi haluan olla muuttamassa koko alaa.

Jennin inspiroimana syntyi Taitolla, jonka missiona on tarjota vammaisille ja erityisryhmiin kuuluville yksilöille arjen taitoja, polun aikuistumiseen ja merkitykselliseen elämään. Taitola antaa selkeän rakenteen päiviin ja viikkoihin. Taitolassa kehittyvät tarvittavat taidot, jonka avulla jokainen voi oppia pärjäämään, kehittymään ja menemään elämässä eteenpäin. Jokainen Taitolan yksikkö ja ryhmä rakentuukin ihmisten näköiseksi, jotta tasa-arvoisuus ja osallisuus toteutuvat aidosti.

Vammaispalveluiden tuottajana ja isänä olen havainnut, että tarve ja palvelut eivät aina kohtaa. Sosiaalitoimen tavoitteet voi olla vaikeaa saavuttaa alueellisesti, jos palveluita ei kehitetä vastaamaan todellista tarvetta. Tämä motivoi minua kehittämään päivätoiminnan mallia, joka on helppo ottaa käyttöön ja soveltaa yksilöllisiin tarpeisiin nopeasti eri paikkakunnilla.

Taitola toimintayhteisöt tukevat itsenäisessä elämässä suoriutumista sekä edistää osallisuutta ja sosiaalista vuorovaikutust. Palvelumallimme mukautuu joustavasti vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaan. Se pitää sisällään myös jatkopiskeluun ja työllistymisen kehittäviä taitojen kehittämisen. Tavoitteellisen toimintamallimme avulla olemme edistämässä yksilöllisten vammaispalveluiden toteutusta, saavutettavuutta ja laatua Suomessa.

Merkityksellistä ja tasa-arvoista elämää

Jokaisella ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään, kehittymiseen ja elämiseen osana yhteiskuntaa ja yhteisöä – vammasta riippumatta.
Missiomme on tarjota vammaisille ja erityisryhmiin kuuluville yksilöille arjen taitoja, polun aikuistumiseen ja merkitykselliseen elämään.

Toimintamme arvot

Aidosti asiakaslähtöistä

Taitolassa jokainen ihminen kohdataan persoonan ja yksilönä vammasta ja tuen tarpeesta riippumatta.

Yksilöllisesti arvokasta

Taitolassa tuetaan jokaisen yksilöllistä kehittymistä ja integroitumista yhteiskuntaan monimuotoisen päivätoiminnan avulla.

Osallistavaa yhteisöllisyyttä

Taitolassa jokaista kohdellaan tasa-arvoisen yhteisön jäsenenä. Edistämme sosiaalista, osallistavaa ja yhteisöllistä vuorovaikutusta niin asiakkaidemme kuin työntekijöiden kesken.

Ekologisesti kestävää

Taitolan päivittäistä toimintaa ohjaa ekologinen ajattelu ja kestävän kehityksen periaatteet.