Kapeenkosken esittely

Esittely kierros Kapeenkokskella: esitellään Kapeenkosken luontoa ja kalastuspaikkoja sekä tutustutaan luonnonihmeisiin.