Taitolassa on toimintaa

2019-10-24T17:52:32+03:00

Luontokerho

Luontokerhossa tutustutaan suomalaiseen luontoon ja tutkitaan yhdessä kasvien ja eläinten maailmaa eri näkökulmista. Tavoitteena on opettaa osallistujille luonnon kiertokulkua ja ekologista ajattelumallia.

2019-10-24T17:49:40+03:00

Liikuntapedagogiikka

Taitolan liikuntapedagogiikan tavoitteena on tuoda liikunta osaksi yksilön elämää ja valmistaa asiakas kohtaamaan fyysiset haasteet työelämässä. Liikunnan tuominen osaksi päiväaikaista toimintaa kasvattaa yksilön fyysistä kuntoa ja valmiuksia osallistua seinättömään työtoimintaan.

2019-10-24T17:52:12+03:00

Kädentaidot

Kädentaidot-ryhmässä tutustutaan erilaisiin käsityömenetelmiin ja tehdään pienimuotoisia käsitöitä yhdessä ja yksinään. Ideana on kehittää osallistujien hienomotorisia taitoja ja tehdä vanhaa käsityöläisperinnettä tutuksi uusille.

2019-10-24T17:49:21+03:00

Draamapedagogiikka

Draamapedagogiikan avulla lisäämme valmiuksia esiintymiseen, tunneilmaisuun ja ryhmätyöskentelyyn. Aktiivisen tekemisen kautta oppija sitoutuu niin itsenäiseen kuin ryhmän jäsenenä toimimiseen, ongelmanratkaisuun ja arvovalintoihin.

2019-10-24T17:53:11+03:00

Draamaa ja valokuvausta

Draamaa ja valokuvausta -ryhmän toiminta keskittyy itsensä ilmaisuun ja hetkien ikuistamiseen. Ryhmän tavoitteena on antaa osallistujalle draamapedagogiikan avulla lisää valmiuksia esiintymiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi valokuvauksessa opetellaan ikuistamaan tilanteita, hetkiä ja tunteita.

Esimerkit viikko-ohjelmista

Taitola

Taitola – Työharjoittelu – Työpaikka

TTT-tie työelämään

Luomme erityisryhmille yhdessä työnantajien kanssa uusia työmahdollisuuksia ja -paikkoja, joissa osaajat ja työ kohtaavat.

Taitola

Taitolassa harjoitellaan työn ja vapaa-ajan rytmittämistä. Teemme jokaiselle kehityssuunnitelman, jossa huomioidaan yksilön vahvuudet, innostuksen kohteet ja kehittämistarpeet. Annamme jokaiselle mahdollisuuden oppia ja kehittyä päiväaikaisen toiminnan yhteydessä, sosiaalisen yhteisön tukemana.

Työharjoittelu

Työharjoittelu oikeassa työpaikassa räätälöidään yhdessä työnantajan kanssa.

Työtoiminta

Projektiluonteiset työt.
Taitolan työtoiminta ottaa vastaan projektiluontoisia töitä ja työpaketteja, jotka toteutetaan siihen valitulla tiimillä valmentajan vetämänä.

Vapaaehtoistoiminta.
Taitola osallistuu myös yhteisvastuulliseen toimintaan ja vapaaehtoistyöhön, esim. ryhmät voivat käydä ulkoiluttamassa vanhuksia vanhainkodeissa ja vetää viriketoimintaa.

Työsuhteet.
Taitola tarjoaa omia työpaikkoja, tukea ja opastusta kehitysvammaisen henkilön palkkaamiseen työsuhteeseen.