Taitolassa on toimintaa

2019-10-25T15:14:36+03:00

Työvalmennus

Taitola tarjoaa erityisryhmään kuuluvalle nuorelle aikuiselle hyvän kasvualustan työelämän toimintatapoihin. Taitolan työpajoissa opetellaan olennaisena osana vastuullisuutta tukevia työelämätaitoja ja tuetaan työn kautta syntyvää merkityksen tunnetta.

2019-10-24T17:51:11+03:00

Taidepaja

Taidepajassa käytetään taiteen eri muotoja kokonaisvaltaisesti. Luovien menetelmien avulla kehitetään kehonhallintaa, aisteja, hienomotorisia taitoja ja keskittymiskykyä. Tavoitteena on tukea yksilön kasvua kohti arkipäivän työelämän haasteita.

2019-10-24T17:53:33+03:00

Suuret seikkailijat

Suuret seikkailjat  -ryhmän toiminta-ajatus on seikkailukasvatuksen hyödyntäminen erityisryhmien toiminnassa. Seikkailijat liikkuvat luonnossa, laskevat koskia, kiipeilevät kalliolla ja parkourailevat kaupungissa. Ryhmässä tutustutaan erilaisiin seikkailupaikkoihin, joissa osallistuja pääsee kokemaan onnistumisen elämyksiä.

2019-10-24T17:49:01+03:00

Seikkailukasvatus

Osallistujat haastetaan kokemaan yllätyksellisiä asioita. Seikkailukasvatuksella kehitetään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista itsetuntemusta sekä vahvistetaan yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuun ottamista, identiteetin rakentumista ja rohkeutta.

2019-10-24T17:51:27+03:00

Ratkomo

Ratkomo toimii ekologisen ketjun osana, jossa kankaasta tehdään paperia. Toiminnassa revitään kankaita, irrotellaan nappeja ja ratkotaan vetoketjuja vanhoista vaatteista. Toiminnan ideana on hyödyntää vanhoja materiaaleja uusiokäyttöön yhteistyössä muiden ekososiaaliseen  ketjuun kuuluvien toimijoiden kanssa.

2019-10-24T17:51:53+03:00

Peliverstas

Peliverstaalla valmistetaan erilaisia pelejä ja lahjatavaraa. Pelit ja lahjatavarat valmistetaan kotimaisesta puusta. Pelipajassa korostetaan yksilön osallisuutta ja mahdollistetaan tuotteiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

2019-10-24T17:52:51+03:00

Monilajiryhmä

Monilajiryhmässä pelataan  pelejä ja tutustutaan eri urheilulajeihin. Ajatuksena on esitellä osallistujille mahdollisimman monta eri urheilulajia ja antaa mahdollisuus niiden harrastamiseen tulevaisuudessa.

Esimerkit viikko-ohjelmista

Taitola

Taitola – Työharjoittelu – Työpaikka

TTT-tie työelämään

Luomme erityisryhmille yhdessä työnantajien kanssa uusia työmahdollisuuksia ja -paikkoja, joissa osaajat ja työ kohtaavat.

Taitola

Taitolassa harjoitellaan työn ja vapaa-ajan rytmittämistä. Teemme jokaiselle kehityssuunnitelman, jossa huomioidaan yksilön vahvuudet, innostuksen kohteet ja kehittämistarpeet. Annamme jokaiselle mahdollisuuden oppia ja kehittyä päiväaikaisen toiminnan yhteydessä, sosiaalisen yhteisön tukemana.

Työharjoittelu

Työharjoittelu oikeassa työpaikassa räätälöidään yhdessä työnantajan kanssa.

Työtoiminta

Projektiluonteiset työt.
Taitolan työtoiminta ottaa vastaan projektiluontoisia töitä ja työpaketteja, jotka toteutetaan siihen valitulla tiimillä valmentajan vetämänä.

Vapaaehtoistoiminta.
Taitola osallistuu myös yhteisvastuulliseen toimintaan ja vapaaehtoistyöhön, esim. ryhmät voivat käydä ulkoiluttamassa vanhuksia vanhainkodeissa ja vetää viriketoimintaa.

Työsuhteet.
Taitola tarjoaa omia työpaikkoja, tukea ja opastusta kehitysvammaisen henkilön palkkaamiseen työsuhteeseen.