Peliverstas

2019-10-24T17:51:53+03:00

Peliverstaalla valmistetaan erilaisia pelejä ja lahjatavaraa. Pelit ja lahjatavarat valmistetaan kotimaisesta puusta. Pelipajassa korostetaan yksilön osallisuutta ja mahdollistetaan tuotteiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Ratkomo

2019-10-24T17:51:27+03:00

Ratkomo toimii ekologisen ketjun osana, jossa kankaasta tehdään paperia. Toiminnassa revitään kankaita, irrotellaan nappeja ja ratkotaan vetoketjuja vanhoista vaatteista. Toiminnan ideana on hyödyntää vanhoja materiaaleja uusiokäyttöön yhteistyössä muiden ekososiaaliseen  ketjuun kuuluvien toimijoiden kanssa.

Taidepaja

2019-10-24T17:51:11+03:00

Taidepajassa käytetään taiteen eri muotoja kokonaisvaltaisesti. Luovien menetelmien avulla kehitetään kehonhallintaa, aisteja, hienomotorisia taitoja ja keskittymiskykyä. Tavoitteena on tukea yksilön kasvua kohti arkipäivän työelämän haasteita.

Go to Top