Pedagoginen viitekehys

Ekspressiivinen taideterapia ja ekososiaalinen pedagogiikka

2019-10-24T17:50:02+03:00

Taitolan taidepajoissa toiminnassa yhdistellään pedagogisia menetelmiä taideterapeutin ohjauksella. Taiteessa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti yksilön voimavaroja ja kasvua kohti tulevaisuuden haasteita. Luovien menetelmien avulla kehitetään yksilön kehonhallintaa, aisteja, hienomotorisia taitoja ja keskittymiskykyä.

Go to Top