Taitola tarjoaa erityisryhmään kuuluvalle nuorelle aikuiselle hyvän kasvualustan työelämän toimintatapoihin. Taitolan työpajoissa opetellaan olennaisena osana vastuullisuutta tukevia työelämätaitoja ja tuetaan työn kautta syntyvää merkityksen tunnetta.