Taidepajassa käytetään taiteen eri muotoja kokonaisvaltaisesti. Luovien menetelmien avulla kehitetään kehonhallintaa, aisteja, hienomotorisia taitoja ja keskittymiskykyä. Tavoitteena on tukea yksilön kasvua kohti arkipäivän työelämän haasteita.