Osallistujat haastetaan kokemaan yllätyksellisiä asioita. Seikkailukasvatuksella kehitetään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista itsetuntemusta sekä vahvistetaan yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuun ottamista, identiteetin rakentumista ja rohkeutta.