Project Description

Kädentaidot-ryhmässä tutustutaan erilaisiin käsityömenetelmiin ja tehdään pienimuotoisia käsitöitä yhdessä ja yksinään. Ideana on kehittää osallistujien hienomotorisia taitoja ja tehdä vanhaa käsityöläisperinnettä tutuksi uusille.