Taitolan taidepajoissa toiminnassa yhdistellään pedagogisia menetelmiä taideterapeutin ohjauksella. Taiteessa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti yksilön voimavaroja ja kasvua kohti tulevaisuuden haasteita. Luovien menetelmien avulla kehitetään yksilön kehonhallintaa, aisteja, hienomotorisia taitoja ja keskittymiskykyä.