Project Description

Taitolan taidepajoissa toiminnassa yhdistellään pedagogisia menetelmiä taideterapeutin ohjauksella. Taiteessa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti yksilön voimavaroja ja kasvua kohti tulevaisuuden haasteita. Luovien menetelmien avulla kehitetään yksilön kehonhallintaa, aisteja, hienomotorisia taitoja ja keskittymiskykyä.