Draamapedagogiikan avulla lisäämme valmiuksia esiintymiseen, tunneilmaisuun ja ryhmätyöskentelyyn. Aktiivisen tekemisen kautta oppija sitoutuu niin itsenäiseen kuin ryhmän jäsenenä toimimiseen, ongelmanratkaisuun ja arvovalintoihin.