Portfolio

Ekspressiivinen taideterapia ja ekososiaalinen pedagogiikka

2019-10-24T17:50:02+03:00

Taitolan taidepajoissa toiminnassa yhdistellään pedagogisia menetelmiä taideterapeutin ohjauksella. Taiteessa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti yksilön voimavaroja ja kasvua kohti tulevaisuuden haasteita. Luovien menetelmien avulla kehitetään yksilön kehonhallintaa, aisteja, hienomotorisia taitoja ja keskittymiskykyä.

Peliverstas

2019-10-24T17:51:53+03:00

Peliverstaalla valmistetaan erilaisia pelejä ja lahjatavaraa. Pelit ja lahjatavarat valmistetaan kotimaisesta puusta. Pelipajassa korostetaan yksilön osallisuutta ja mahdollistetaan tuotteiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Ratkomo

2019-10-24T17:51:27+03:00

Ratkomo toimii ekologisen ketjun osana, jossa kankaasta tehdään paperia. Toiminnassa revitään kankaita, irrotellaan nappeja ja ratkotaan vetoketjuja vanhoista vaatteista. Toiminnan ideana on hyödyntää vanhoja materiaaleja uusiokäyttöön yhteistyössä muiden ekososiaaliseen  ketjuun kuuluvien toimijoiden kanssa.

Taidepaja

2019-10-24T17:51:11+03:00

Taidepajassa käytetään taiteen eri muotoja kokonaisvaltaisesti. Luovien menetelmien avulla kehitetään kehonhallintaa, aisteja, hienomotorisia taitoja ja keskittymiskykyä. Tavoitteena on tukea yksilön kasvua kohti arkipäivän työelämän haasteita.

Kädentaidot

2019-10-24T17:52:12+03:00

Kädentaidot-ryhmässä tutustutaan erilaisiin käsityömenetelmiin ja tehdään pienimuotoisia käsitöitä yhdessä ja yksinään. Ideana on kehittää osallistujien hienomotorisia taitoja ja tehdä vanhaa käsityöläisperinnettä tutuksi uusille.

Go to Top