Taitola toimii ympäri suomen

Taitolan päivätoimintayhteisöt toimivat jo useilla paikkakunnilla. Asiakaslähtöisen toimintamallimme takana on sosiaalihuollon arvoperusta, jonka mukaan jokainen asiakas kohdataan ihmisarvoisena yksilönä. Taitolan joustavaa päivätoiminnan mallia on helppo ottaa käyttöön ja soveltaa yksilöllisiin tarpeisiin nopeasti eri paikkakunnilla.

Nostamme vammaispalveluiden laatua


Taitolan päivätoiminnan malli on kehitetty vastaamaan osallisuutta ja työllistymistä edistävän vammaispalvelun vaatimiin toiminnan laatukriteereihin.

Tuotamme hyötyä yhteiskunnalle


Toimintamalllimme vahvistaa yksilön ja ryhmän osallisuutta yhteiskunnassa sekä edistää niin vammaisten itsenäisyyttä kuin opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia.

Teemme kehittämisen yhteistyötä

Autamme tunnistamaan oman alueen todellisen palvelutarpeen ja sokeat pisteet. Edistämme avointa vuoropuhelua ja haluamme olla mukana alueellisen toiminnan kehittämisessä.

Ota yhteyttä!